Medlemmer

Dekorerte personer av "Haabets Anker"

Kommandører:

        
12/84 Skipsmegler Sverre Røine   
12/84 Skipsmegler Omar Berntsen   
12/86 Skipsmegler John Chr Christensen  
12/94 Skipsmegler Erik Heidenreich  
12/96 Skipsmegler Gunnar Røed  
12/96 Skipsmegler Arnulf L`Orsa  
12/03 Skipsmegler Aksel Stove Lorentzen  
12/06    Skipsmegler  Trond Skaug  
12/10 Skipsmegler  Paul Musæus  
12/10 Skipsmegler    Thomas G. Røed  
 12/15 Skipsmegler      Arve Wiborg   
 

Riddere:

 

12/78 Skipsmegler Ulf Støre
     
12/94 Skipsmegler

Thomas Kjeldsberg

12/94 Skipsmegler Nils Chr. Iversen
12/96 Adm. Dir Rolf Sæther
12/97 Skipsmegler Peter M. Anker
12/99 Skipsmegler Arve Wiborg
12/01 Skipsmegler Åge A. Sørensen
12/06 Skipsmegler Søren Greve
12/10 Skipsmegler Petter Andrup
 12/15 Skipsmegler  Hans Nicolai Edbo 
 12/15 Skipsmegler  Jesper Hoppe 
Aktuelt
Arkiv
Epost: mail@osmf.no Design & CMS: Webscape AS