top of page

Dekorerte medlemmer

Dekorerte personer av "Haabets Anker"

ÆRESMEDLEMMER

Skipsmegler John Chr. Christensen

2020

Skipsmegler Sverre Røine

2020

Skipsmegler Omar Berntsen

2019

KOMMANDØRER

Skipsmegler Omar Berntsen

Desember 1984

Skipsmegler John Chr Christensen

Desember 1986

Skipsmegler Erik Heidenreich

Desember 1994

Skipsmegler Gunnar Røed

Desember 1996

Skipsmegler Arnulf L'Orsa

Desember 1996

Skipsmegler Axel Stove Lorentzen

Desember 2003

Skipsmegler Trond Skaug

Desember 2006

Skipsmegler Paul Musæus

Desember 2010

Skipsmegler Thomas G. Røed

Desember 2010

Skipsmegler Arve Wiborg

Desember 2015

Skipsmegler Petter Andrup

Desember 2017

RIDDERE

Skipsmegler Thomas Kjeldsberg

Desember 1994

Skipsmegler Nils Chr. Iversen

Desember 1994

Adm. Dir. Rolf Sæther

Desember 1996

Skipsmegler Peter M. Anker

Desember 1997

Skipsmegler Arve Wiborg

Desember 1999

Skipsmegler Åge A. Sørensen

Desember 2001

Skipsmegler Søren Greve

Desember 2006

Skipsmegler Petter Andrup

Desember 2010

Skipsmegler Hans Nicolai Edbo

Desember 2015

Skipsmegler Jesper Hoppe

Desember 2015

Skipsmegler Stein Georg Evensen

Desember 2017

bottom of page