top of page

Høstmøte 2023

Høstmøtet 2023 ble avholdt 28. september med tema Dark Fleet

Tema for kvelden var "Dark fleet" Mats E. Sæther CEO i Nordisk Skibsrederforening holdt en gjennomgang av flere sider og historikken rundt skyggeflåten. en interressant og lærerik kveld.

Etter foredraget ble det servert middag.

bottom of page