top of page
A_MG_7158.JPG

OSLO SKIBSMEGLERFORENING

Oslo Skibsmeglerforening ble stiftet i 1899 og har som formål å knytte Oslos skipsmeglere sammen til ivaretakelse av felles interesser 

OSMF hvit.png

Oslo Skibsmeglerforening (OSMF) har ca 25 medlemsbedrifter og ca 220 personlige medlemmer

Oslo Skibsmeglerforening ble stiftet  6. september 1899 og er landets første og eldste Skipsmeglerforening. 


Foreningens formål er å samle Oslos Skipsmeglere til ivaretakelse av felles interesse og avholder 3 medlemsmøter i året. Foreningen jobber for at det sosiale aspektet i foreningen skal bidra til et godt og samlet shippingmiljø i Oslo. Vi har foredragsholdere på vår- og høstmøter med forskjellige temaer som berører yrket. I tillegg arrangeres det noen uformelle møter som vi kaller "Brokers talk" fra tid til annen. Foreningen har 21 firmamedlemmer med 197 innmeldte meglerne og 21 personlige medlemmer - totalt 218 medlemmer.

Vedtekter

Bli medlem

For å bli tatt opp som medlem i foreningen må du oppfylle kriterier for opptak. Disse finner du under lover. Kontakt oss dersom du ønsker å bli medlem av Oslo Skibsmeglerforening

Julemiddag 2023

Julemiddag 2023

Årets julemiddag avholdes 30. November. Sølvguttene er tradisjon tro booket for opptreden i løpet av kvelden.

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Oslo Skibsmeglerforening avholdt Generalforsamling torsdag 16. mars 2023 med foredragsholder Ole B. Hjertaker fra SFL Corporation.

Generalforsamling OSMF 2024

Generalforsamling OSMF 2024

11.april 2024

Høstmøte 2023

Høstmøte 2023

Høstmøtet 2023 ble avholdt 28. september med tema Dark Fleet

Julemiddag 2022

Julemiddag 2022

8. desember ble det endelig avholdt julemiddag i Oslo Skibsmeglerforening etter 2 år med avlysninger. 100 deltagere var pyntet til fest og hyggelig samvær med kolleger og konkurrenter!

bottom of page